HR lecke 1. – A felmondás közlése

2020. 04. 04.

5 perc olvasási idő

A régi Munka Törvénykönyve előírta, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat alaki kötöttség nélkül lehet megtenni, ha törvény vagy a felek megállapodása másként nem rendelkezik. Jognyilatkozat például a felmondás közlése egy érintett munkavállalóval. A felmondás szövegének nincsenek kötelezően előírt részei. Ha hr-esként azt a feladatot kapod, hogy egy kollégának felmondással meg kell szüntetni a munkaviszonyát, ezt csak írásban teheted meg a törvény szerint.

Mikor tekinthető közöltnek a felmondás?

Fontos tudnod, hogy a felmondás akkor tekinthető közöltnek, ha az érintett kollégának szóban elmondtad, hogy megváltok tőle és ezután átadtad a dokumentumot. A feladatot akkor is teljesítettnek veheted, ha az írásba foglalt felmondás átvételét a kolléga megtagadja, vagy szándékosan megakadályozza: erről jegyzőkönyvet célszerű felvenni.

A felmondás az érintettel történt közléssel válik hatályossá. Mi van, ha erről nem vettél fel jegyzőkönyvet? A jegyzőkönyv az átvétel megtagadásának, illetve szándékos megakadályozásának bizonyítását célozza. Ha nincs jegyzőkönyv, van lehetőséged arra, hogy más módon bizonyítsd a munkavállaló magatartását és azt, hogy közöltétek vele. Ne legyél egyedül, amikor felmondást közölsz valakivel!

Az új Munka Törvénykönyve már nem utal a jegyzőkönyvre. Újdonság, hogy a törvény lehetővé teszi az elektronikus dokumentum útján történő közlést is. Az elektronikus dokumentum akkor tekinthető közöltnek, ha az az érintett részére hozzáférhetővé vált. Akkor válik hozzáférhetővé, amikor a kollégának lehetősége nyílik a dokumentum tartalmának megismerésére. Mondhatja persze, hogy nem volt olyan helyzetben, hogy megismerhesse a dokumentum tartalmát. Ilyenkor nektek kell bizonyítani, hogy valóban megtörtént a közlés.

Ha levélben küldöd ki a felmondást

Postára is adhatod a felmondást: ha tértivevényes, ajánlott levélben teszed, nem lesz gond. A törvény ugyanis a postai úton történő tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén úgynevezett kézbesítési vélelmet állít fel. Ez azt jelenti, hogy a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a felmondást kézbesítettnek kell tekinteni.

Figyelj arra, hogy ha próbaidő alatt szüntetitek meg valakinek a munkaviszonyát, akkor az azonnal hatályba lép. Viszont csak akkor érvényes, ha valóban tart még a próbaidő. Emiatt nem elegendő a dokumentum próbaidőn belül postára adása.

FOGALMAK

 • Munka Törvénykönyve – munkajogi kódex, amely a Magyarországon munkát vállaló és hazánkban munkavállalókat foglalkoztatók jogait és kötelességeit foglalja össze
 • felmondás – az a helyzet, amikor a munkáltató vagy a munkavállaló a Munka Törvénykönyve szabályai szerint kezdeményezi a munkaviszony megszüntetését
 • alaki kötöttség – valamilyen előírt szabály, amely abban segít, hogy egy jognyilatkozatot úgy tegyünk meg – szóban vagy írásban -, ahogy arra törvényes módunk van
 • munkaviszony – a Munka Törvénykönyve által meghatározott munkavégzésre irányuló jogviszony; a munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között jön létre munkaszerződés kötésével, amit írásba kell foglalni
 • elektronikus dokumentum – például email
 • tértivevényes, ajánlott levél – olyan levelek, amelyek felvételét a posta rögzíti, így nyomon követhető, hogy a címzett átvette-e és ha igen, mikor; a tértivevény egy, a feladónak visszaérkező papír-alapú jelzés az átvételről
 • próbaidő – az a Munka Törvénykönyvében meghatározott, hónapokban kifejezett időtartam, amelynek célja, hogy a munkát vállaló és az őt alkalmazó cég meggyőződhessen arról, hogy a munkaviszony az elképzeléseiknek megfelelő-e

KÉRDÉSEK – ELLENŐRIZD A TUDÁSOD!

 1. Mikor érvényes a szóbeli felmondás?
 2. Van-e lehetőség a felmondást emailben közölni?
 3. Mikor kötelező jegyzőkönyv felvétele?

A megoldásokért görgess lejjebb!

 

 

 

MEGOLDÁSOK

 1. Mivel a munkaszerződést írásba kell foglalni, azt csak írásban lehet megszüntetni (felmondani). Szóban érvényesen nem lehet felmondani.
 2. Van, de az elektronikus dokumentum csak akkor tekinthető közöltnek, ha az az érintett kollégának lehetősége nyílik a dokumentum tartalmának megismerésére.
 3. Nem kötelező jegyzőkönyv felvétele, de ajánlott, ha az érintett nem vette át a felmondást.

 

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!