HR LECKE 10. – Harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása

2022. 03. 11.

5 perc olvasási idő

Az alábbiakban a nem Uniós állampolgárok hazai foglalkoztatásának lehetőségét mutatjuk be, kiegészítve az aktuális menekültügyi rendelkezéssel.

Harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (Európai Unió és EGT megállapodás állampolgárai) kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan.

Alapesetben a harmadik országbeli állampolgár Magyarországon munkavállalási ENGEDÉLY ALAPJÁN foglalkoztatható.

90 napnál rövidebb tartamú munkavállaláshoz (erre az időre utazhatnak be vízummentesen az országba) NEM KELL MUNKAVÁLLALÁSI ENGEDÉLY olyan harmadik országbeli állampolgárnak a mindenkori miniszteri közleményben FELSOROLT MUNKAKÖRÖKBEN (pl. ápoló, asztalos, építőipari szakmunkás, éttermi dolgozó, járművezető, kasszás, kőműves, mérnök, programozó, szociális munkás stb.) történő magyarországi foglalkoztatásához, aki Magyarországgal SZOMSZÉDOS HARMADIK ország állampolgára (ezek Szerbia és Ukrajna) és lakóhelye ebben a szomszédos harmadik országban van. Ezekben az esetekben elégséges legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján BEJELENTENI a foglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatalnak.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • személyazonosításra alkalmatlan módon a foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR számát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá az arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött vagy megszűnt.

Ez csak a fenti hiányszakmákban és 90 napnál rövidebb foglalkoztatásra igaz, a többi munkakörben a 90 napnál rövidebb tartamú munkavégzéséhez is szükséges az előzetes engedélyeztetés, ahogy a kedvezményezett munkakörökben is a 90 napnál hosszabb foglalkoztatáshoz.

Ekkor ún. összevont kérelmezési eljárást kell lefolytatni, ami a harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén való 90 napot meghaladó tartózkodása és meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítése engedélyezésére irányul.

A munkavállalási engedély kiadásához a foglalkoztatónak kérelemmel, illetve érvényes munkaerőigénnyel kell rendelkeznie, míg a harmadik országbeli állampolgárnak meg kell felelnie a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételeknek.

Az engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a vonatkozó kormányrendelet szerinti formanyomtatványon. Az engedély legfeljebb két évre adható ki, amely meghosszabbítható.

A veszélyhelyzet ideje alatt (2022. június 1-ig meghosszabbítva) a foglalkoztatásért felelős miniszter közleményében meghatározott harmadik országok állampolgárainak a közleményben meghatározott foglalkoztatásokban minősített foglalkoztató általi magyarországi foglalkoztatásához sincs szükség engedélyre.   

2022. március 7-én megjelent kormányrendelet szerint MENEDÉKES az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár. A menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében MEGHATÁROZOTT FOGLALKOZÁSOK valamelyikében dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

A nem hiányszakmában a munkavállalási engedélyt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről… szóló kormányrendeletben meghatározott összevont kérelmezési eljárásban, azonban a rendeletben meghatározott egyes szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni (pl. nem kell foglalkoztatói munkaerőigény).

Jogszabályok:
  • 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
  • 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
  • 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről…
  • 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról
  • 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról…

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!