HR lecke 2. – A csökkentett munkaidős foglalkoztatás

2020. 04. 18.

8 perc olvasási idő

A kormány 2020. április 6-án történt bejelentését követően egyre tisztább képet kapunk a német „Kurzarbeit” mintájára bevezetett csökkentett munkaidős foglalkoztatás szabályairól. A támogatási igényt a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból a mukaadó (munkáltató) és a munkavállaló együttes kérelmével lehet benyújtani az illetékes kormányhivatalba.

Ezt a leckét folyamatosan frissítjük, mert a megjelenése óta a munkáltatók számára több könnyítést jelentő pontban módosította a kormány a szabályozás feltételrendszerét.

FELTÉTELEK

A munkavállaló esetében feltétel, hogy:

 • munkaviszonya legkésőbb a veszélyhelyzet kihirdetésének napján, 2020. március 11-én keletkezett,
 • nem áll felmondás alatt
 • és nem részesül az adott munkaviszony kapcsán egyéb részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz fűződő támogatásban.

A munkaadónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie azon munkavállalók vonatkozásában, akiket a támogatási formába bevonni kíván:

 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
 • megjelöli a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
 • bemutatja a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,
 • legalább hat hónapja működik,
 • nyilatkozik arról, hogy az adott munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutatófejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,
 • nyilatkozik továbbá arról, hogy a munkaidőkerete lejárt vagy lezárásra került.

A bértámogatásnak ezen felül több korlátozó feltétele van, amelyek részletesen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján találhatóak meg.

Az igényléseket egyszerűsíti, hogy nem kell kifejteni a gazdasági nehézségek okát. A munkaszerződések módosítását, a csökkentett munkaidőről és az egyéni fejlesztési időről szóló megállapodásokat nem kell egyenként megkötni minden munkavállalóval, mivel a munkaszerződések a kormányrendelet erejénél fogva módosulnak.

A CSÖKKENTETT MUNKAIDŐ FOGALMA

Csökkentett munkaidőről ezen szabályozás keretei között akkor beszélünk, ha a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontját követően történik a felek között munkaszerződés módosítás, mely alapján 3 havi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetvenöt százalékát meg nem haladó részmunkaidőben állapodnak meg, amely legalább napi két óra munkaidőnek megfelelő mértékű.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A támogatást a felek legfeljebb 3 hónap időtartamra igényelhetnek, legkorábban 2020. április 16-tól.

Új szabályozási elem, hogy a támogatásnál a kérelem benyújtásának napjára vonatkozó alapbért veszik figyelembe és a kieső munkaidő felső határa 75%-ra nő, amely azt jelenti akár napi 2 órás részmunkaidő után is igényelhető bértámogatás.

A bértámogatás kiterjed a munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozókra, a távmunkára és az otthoni munkavégzésre, a munkaerő-kölcsönző cégekre, valamint az egyesületek és civil szervezetek közül azokra, amelyek nem részesülnek a költségvetésből.

A támogatás köztehermentes és fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható. A vállalkozások ezen felül mindössze 0,1 százalékos kamattal, 9 havi bérre, 2 éves futamidejű munkahelymegtartó hitelt is kérhetnek.

EGYÉB, A FELEKET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK

A jogszabály a felekre vonatkozóan több kötelezettség elfogadását tartalmazza. Egy ezek közül, hogy a feleknek vállalnia kell, hogy csökkentett munkaidőben, csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára. Egyéni fejlesztési időnek minősül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli felmentés. A fejlesztési időre vonatkozóan a munkavállaló vállalja azt, hogy rendelkezésre áll, a munkáltató pedig, hogy erre az időre munkabért fizet.

A munkáltató esetében a legfontosabb kötelezettségvállalás a létszámtartási kötelezettség, azaz vállalja a kérelem benyújtása napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartását a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig. Amennyiben több telephellyel rendelkezik, a létszámtartási kötelezettsége szempontjából azok együttesen kerülnek figyelembe vételre.

FOGALMAK

 • csökkentett munkaidős foglalkoztatás szabályai – 105/2020. (IV.10.) kormányrendelet
 • veszélyhelyzet – minősített időszak Magyarországon, amelynek során különleges jogrend lép érvénybe; az alaptörvény alapján a kormány a következmények elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be
 • csökkentett munkaidő3 havi átlagban, legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetvenöt százalékát meg nem haladó részmunkaidős megállapodás, amely legalább napi két óra munkaidőről szól
 • egyéni fejlesztési időkötelező képzési idő, amelyben a munkavégzés alól felmentett munkavállaló vállalja azt, hogy rendelkezésre áll, a munkáltató pedig, hogy erre az időre munkabért fizet
 • létszámtartási kötelezettség – a munkáltató vállalja a kérelem benyújtása napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartását a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig
 • statisztikai állományi létszám – a munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, kivéve például a szülési szabadságon lévők, a keresőképtelenné vált munkavállalók (részletes szabályok a 3/2010. (IV. 2.) KSH közleményben

KÉRDÉSEK – IGAZ VAGY HAMIS? ELLENŐRIZD A TUDÁSOD!

 1. A bértámogatás igényléséhez elég, ha a munkáltató jelzi, csökkentette a munkaidőt.
 2. A bértámogatás szempontjából csökkentett munkaidőről akkor beszélünk, ha az erre irányuló munkaszerződés módosítást a munkáltató és a munkavállaló 2020. március 11-e után írta alá.
 3. A támogatás mértékének nincs maximuma.

A megoldásokért görgess lejjebb!

 

 

 

MEGOLDÁSOK

 1. Hamis – a munkáltatónak be kell mutatnia, hogy a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette.
 2. Igaz – a kormány a veszélyhelyzetet 2020. március 11-én hirdette ki, a bértámogatásról szóló rendelet erre utal.
 3. Hamis – van maximuma a kieső munkaidő felső határa 75%, amely azt jelenti akár napi 2 órás részmunkaidő után is igényelhető bértámogatás azzal, hogy a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj a legkisebb nettó munkabér kétszerese.

 

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!