HR lecke 5. – hibaforrások az interjúban

2020. 05. 13.

7 perc olvasási idő

Ahány HR-es annyi technika. Ahány interjú, annyi szubjektív megélés.

Természetesen léteznek professzionális technikák és eszközök, amelyek a HR-est segítik, mégis, ahányszor csinálom, mindannyiszor tapasztalom, hogy egy idő után a rutin, az ösztönök, a megérzések vezetnek. Figyelem a velem szemben ülőt, ahogy belép, ahogy kezet ráz, ahogy leül, a szemét, a gesztusait, keresek valamit a tekintetében. Keresem azt, akit ÉN LÁTNI AKAROK. Máris két hiba: ideálkép-hatás és holdudvar-hatás (halo-jelenség).

Ahogy az első kérdésre elkezd válaszolni, eszembe jut: vajon mikor tudom kibillenteni a szerepéből? Hiszen egyértelműen látszik, hogy a legjobb benyomást szeretné kelteni. Benyomáskeltés hatás? Ez már a harmadik hiba… Ez rossz vagy jó?

Értékeld magad, hogy felismerd a torzításokat!

Amikor belépünk egy társas helyzetbe, akkor egy „bizonyos képet” mutatunk magunkról. Ez a kép egy állandó tulajdonságkészlet, amit többé kevésbé tudatosan veszünk magunkra. Ezek általában a társadalomban pozitívan értékelt jellemzők, amelyeket el akarunk magunkról hitetni.

Legutóbbi személyes interjúm egy Kreatív tartalomkészítő pozícióra szólt. Ezt követően önellenőrzést végeztem. Utánanéztem, hogy az az interjú során a jelölt észleléséből fakadó torzításokat mennyire észleltem magamon – a jelöltön – és a szituáción. Az érékelést Laczai Róbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójának ‘Kiválasztás és interjútechnika’ című tanulmánya alapján készítettem.

Íme az interjúeri önértékelésem eredménye: (az egyszerűség kedvéért: 1-5-ös skála, ahol 1 pont =nem észleltem, 5 pont =egyértelműen észlelhető volt)

  1. ELŐÍTÉLET (halo-jelenség): Szimpátia/antipátia kivetítése. Nem strukturált interjúnál: döntés az első 3-4 percben, Igazoló információk tudattalan kereséses. 1 pont
  2. IDEÁLKÉP-HATÁS: A tényleges követelmények felületes ismertetésénél aktivizálódik az ideálkép mint mérce. Az ideálkép forrásai: önéletrajz, a munkahely előző betöltője, sztereotípiák. 3 pont
  3. BENYOMÁSKELTÉS-HATÁS: A jelölt viselkedése, válaszai manipuláltak (elvárásoknak megfelelés) 4 pont
  4. KAPACITÁSHATÁS: Az interjúzó túlterhelt – redukált információmennyiséget képes felfogni. A döntés szűkebb információkon alapul, mint ami valójában elhangzott. 2 pont
  5. IDŐNYOMÁS-HATÁS: Ha sürgős a pozíció betöltése, csökken a kérdések nívója, kevesebb a nehéz kérdés, több a segítség. 2 pont
  6. SZÓFOLYAMHATÁS: Az interjúer többet beszél. A döntés csekély információbázison alapul. 2 pont
  7. NEGATÍVPRIORITÁS-HATÁS: Nagyobb hatása van a negatív információknak, mint a pozitívaknak. 1 pont
  8. KONTRASZT-HATÁS: Az előző jelöltről kialakult benyomás befolyásoló erővel hat a jelenlévő jelölt értékelésére. 4 pont
  9. NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS HATÁS: A jelölt nonverbális megnyilvánulásai túlzott szimpátiát, vagy antipátiát váltanak ki az interjúzóban. Az interjúzó nonverbális jelzései alapján módosítja a jelölt viselkedését (pl. az interjúzó egy kérdés megválaszolásakor szokatlanul erősen bólogat). 2 pont
  10. AZ INTERJÚER ÁLLAPOTA: A nehéz helyzetekben aktivizálódnak az elhárító mechanizmusok – a jelölt viselkedésének az integrációját torzítják. 3 pont

FOGALMAK

 • Holdudvar-hatás: vagy halo-jelenség egy olyan kognitív torzítás, amikor egy benyomás valamely személyről, tárgyról vagy dologról befolyásolja a vele kapcsolatos érzéseinket, gondolatainkat és így az adott dologról alkotott teljes ítéletünket. Személyészlelésnél beszélhetünk leggyakrabban erről a torzításról, amikor egy pozitív vagy negatív tulajdonság alapján következtetünk a személy többi tulajdonságára.
 • Sztereotípia: az emberek egy csoportjára jellemző vonások vagy fizikai megkülönböztető jegyek alapján alkotott következtetés-csoportot sztereotípiának nevezünk. A fogalmat 1922-ben Walter Lippmann alkalmazta először. A sztereotípia lehet pontos, ha rávilágít a csoportok közötti különbségre, de számos tényező okozhatja pontatlanságát is. Nemcsak negatív, hanem pozitív sztereotípiákat is ismerünk. A sztereotípia lényege, hogy kevés információból von le általános következtetést. A sztereotípiák társas tanulás (klasszikus kondicionálás) útján is kialakulhatnak.
 • Benyomáskeltés hatás: a benyomás a kognitív reprezentáció egyik formája. Első benyomásnak a másikkal való első találkozásról róla bennünk kialakult képet nevezzük. Az emberekről kialakított első benyomás létrejöttében szerepet játszik a másik ember fizikai megjelenése, non-verbális kommunikációja és viselkedése.
 • Megfeleltetési torzítás: a másik ember viselkedéséből gyakran és tévesen következtetünk a belső tulajdonságaira. A viselkedés ugyanis nem feltétlenül az illető személyiségét, hanem az adott szituációban (lásd állásinterjún) játszott szerepét képezi le.
 • Időnyomás hatás: szélsőséges körülmények között – pl. kellő idő hiányban – kell meghoznunk a helyes döntést. Az időprobléma a sakkban és más társasjátékokban használt kifejezés. Időhiányt jelent minden, ami a mozgások gondos kiszámításához és megfontolásához szükséges. Az időbeli probléma az, amikor nincs idő gondolkodni, de lépést kell tenni.
 • Kontraszt hatás: egy időben és térben közeli élmény miatt nagyban növeljük vagy csökkentjük a következő élmény értékét. Például „csúnya” embereket látva, egy átlagos szépség sokkal vonzóbbnak tűnik. Az előző jelöltről kialakult benyomásunk befolyásolja az utána következő jelöltről alkotott képünket.
 • Negatív prioritás hatás: nagyobb hatása van a negatív információknak, minta pozitívaknak. Egy negatív információ kiegyensúlyozásához 8,8 pozitív kell, egy pozitív semlegesítéséhez 3,8 negatív elég. (Jetter – kanadai kutatás alapján)

KÉRDÉSEK – ELLENŐRIZD A TUDÁSOD!

 1. Feladat: Te is készítsd el önértékelésedet a következő interjúd után, avagy most, a legutóbbi interjúdat követően! Meglepő az eredmény?
 2. Egy pozitív információ semlegesítéséhez 3,8 negatív kell. Igaz vagy hamis?
 3. Az időnyomás hatás az, amikor kevesebb, mint 40 perc áll rendelkezésre az interjú lebonyolítására, az interjúernek sietnie kell.

A megoldásokért görgess lejjebb!

 

 

 

 

MEGOLDÁSOK

 1. Elégedett vagy az önértékeléseddel?
 2. Igaz: egy pozitív információ semlegesítéséhez 3,8 negatív információ elég.
 3. Hamis: az időnyomás hatás az, amikor kellő idő hiányban kell meghoznunk a helyes döntést, de ez nem percre meghatározott. Például, ha sürgős a pozíció betöltése, az interjúernek kevesebb idő alatt kell meghoznia a helyes döntést – ennek következtében hajlamos lehet „rásegíteni” az ideális jelölt megtalálására. Kevesebb a nívós kérdés, több segítséget adhat félig tudatosan félig tudattalanul az interjúalanyoknak.

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!