HR lecke 6. – a munkakör-értékelés

2020. 06. 07.

4 perc olvasási idő

A munkakör-értékelés egy értékelési folyamat. Célja a munkakörök egymáshoz viszonyított, relatív értékének – szervezeti súlyának, fontosságának – meghatározása. Az értékelési folyamat akkor sikeres, ha  valamilyen módszer szerint zajlik és kizárja a céltól eltérő szempontok eseti figyelembe vételét. Sokan tudományos módszernek tartják. Ez a megállapítás annyiban mindenképpen megállja a helyét, hogy az értékelési rendszerek általában skálázással, súly- és egyéb számokkal, jól körülírt fogalmakkal, szempontokkal támogatják a besorolás elvégzését.

Az értékelés fókuszában a munkakör áll és nem az azt betöltő munkatárs. A munkakör-értékelés nem csodaszer: amikor egy-egy munkakör relatív értékéről beszélünk, nincs szó arról, hogy annak bármilyen módszer szerinti meghatározása teljes pontosságú besorolást adna. Mivel nehéz a munkakört betöltők személyétől elvonatkoztatni, ezért az értékelést gyakran viták kísérik. Emiatt fontos, hogy az értékelés eredményét az értékelők jól dokumentálják és biztosítsák a folyamat áttekinthetőségét.

Legfontosabb jellemzői

 • Elemző folyamat: információgyűjtésen és az adott munkakör mély áttekintésén alapul.
 • Mérlegelő folyamat: a megszerzett információk, így különösen a munkakör leírások tartalmának, valamint a munkakör betöltésének feltételeit meghatározó döntéshozók szempontjainak értékelésére, megértésére fókuszál.
 • Szisztematikus folyamat: meghatározott módszerek és folyamatok mentén zajlik, előre meghatározott résztvevőkkel.
 • Összehasonlító folyamat: a munkakörök egymás közötti viszonyát határozza meg.

Mire lehet jó?

Talán a legfontosabb szempont a “rendcsinálás”. A szervezetben ellenérzést szül, ha a javadalmazási rendszer nem áttekinthető, ha a fizetések meghatározása nem követ valamilyen rendszert.

A zavaros, eseti döntéseken alapuló helyzet felszámolásán túl még számtalan célt valósíthat meg:

 • Megteremtheti az ‘egyenlő munkáért egyenlő bért’ elvének érvényesítését. Az egyenlőség itt arra vonatkozik, hogy az adott munkakörben elvárt tudást és tapasztalatot a szervezet mindenkinél egységesen értékeli és az alap besorolási béreket ehhez igazítja. Azonban mindez nem fillérre egyező béreket jelent jelent, az egyéni teljesítmények és a növekvő tapasztalatok nyomán egy meghatározott sávon belül lehetnek különbségek.
 • Információt nyújthat a szervezet feladat- és hatásköri viszonyairól.
 • Támogathatja a szervezeti karrierprogramok kialakítását és átláthatóvá teheti azok működtetését.
 • Segítséget nyújthat differenciált, igazságos és méltányos javadalmazási rendszerek létrehozásához.
 • Jó lehet a munkaköri struktúra, a szervezeti felépítés átgondolásában.

ELLENŐRIZD A TUDÁSOD!

 1. Mi a munkakör-értékelés célja?
 2. Mit jelent az, hogy a munkakör-értékelés mérlegelő folyamat?
 3. Jelentheti-e az ‘egyenlő munkáért egyenlő bért’ elve azt, hogy a fizetések egy adott munkakörben nem fillérre egyeznek?

A megoldásokért görgess lejjebb!

 

 

MEGOLDÁSOK

 1. A munkakör-értékelés célja a munkakörök egymáshoz viszonyított, relatív értékének – szervezeti súlyának, fontosságának – meghatározása.
 2. A mérlegelő folyamat azt jelenti, hogy a munkakör-értékelés – többek között – a megszerzett információk, így különösen a munkakör leírások tartalmának, valamint a munkakör betöltésének feltételeit meghatározó döntéshozók szempontjainak értékelésére, megértésére fókuszál.
 3. Nem feltétlenül jelenti az ‘egyenlő munkáért egyenlő bért’ elve azt, hogy a fizetések egy adott munkakörben fillérre egyeznek. Az egyéni teljesítmények és a növekvő tapasztalatok nyomán egy meghatározott sávon belül lehetnek különbségek.

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!