HR LECKE 8. – Mit tartalmazzon a munkaszerződés?

2022. 02. 16.

4 perc olvasási idő

1. A felek nevét és a munkaszerződés szempontjából lényeges adatait.

2. Ezen túl két dolgot MINDENKÉPPEN: a munkavállaló személyi alapbérét és munkakörét.

3. Ugyancsak munkaszerződésben KELL meghatározni a következőket:

 • a munkaviszony kezdetének napját. Hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap
 • a munkaviszony tartamát. Ellenkező esetben határozatlan időre jön létre
 • munkavállaló munkahelyét. Hiányában az, ahol munkáját szokás szerint végzi.

4. Egyéb opciók. A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben MEGÁLLAPODHATNAK az alábbiakban:

 • munkaidő jellege. Ha nem, akkor általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.
 • legfeljebb 3 havi próbaidő
 • bérpótlékot, műszakpótlékot magában foglaló alapbér, havi átalány.

5. Az alábbi opcionális szándékokról ugyancsak munkaszerződésben lehet, illetve kell megállapodni:

 • távmunkavégzés
 • munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni
 • a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére hátrányos jogkövetkezmény
 • az általános vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazása minősített vezető állású munkavállalókra (kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört betöltők)
 • vezető munkaszerződésében az Mt. második részében (32. §-229/A. §) foglalt rendelkezésektől való eltérések
 • munkakör-megosztás (több munkavállaló egy munkakörbe tartozó feladatokat közösen lát el)
 • több munkáltató által létesített munkaviszony (több munkáltatónál egy munkakörbe tartozó feladatok ellátására), illetve, hogy ebben az esetben a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti
 • munkavégzés behívás alapján (legfeljebb napi 6 órás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a feladatok esedékességéhez igazodva teljesíti munkavégzési kötelezettségét)
 • bedolgozói munkaviszony esetén a szerződés tartalmazza a munkavállaló által végzett tevékenységet, a munkavégzés helyét, a költségtérítés módját és mértékét
 • egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony. A felek akár minta-munkaszerződést használhatnak
 • kölcsönzésre irányuló munkaviszony esetén ennek ténye.

6. Az alábbi, a felek MEGÁLLAPODÁSÁHOZ KÖTÖTT opcionális feltételeket ugyancsak CÉLSZERŰ munkaszerződésben rögzíteni:

 • hosszabb vagy rövidebb teljes napi munkaidő
 • legfeljebb 6 havi felmondási idő
 • a munkaviszony legfeljebb annak kezdetétől egy évig felmondással nem szüntethető meg
 • osztott napi munkaidő (a napi munkaidő legfeljebb két részletben is beosztható)
 • legfeljebb 60 perc munkaközi szünet
 • rendkívüli munkaidő szabadidőben való megváltása
 • versenytilalmi megállapodás
 • a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított számítástechnikai eszközt a munkavállaló magáncélra is használhatja.

7. A munkaszerződést ÍRÁSBA kell foglalni. A szerződés általában az Mt. második részében foglaltaktól a munkavállaló javára eltérhet. Mindezeken túl a munkaszerződés egyebeket is tartalmazhat (titoktartás, kártérítési felelősség, további munkaviszony stb.), de figyelemmel kell lenni arra, hogy módosítani csak a munkavállaló hozzájárulásával lehet.

8. Az Mt. ezen túl tájékoztatási kötelezettségeket ró a munkáltatóra, amiről későbbi cikkünkben olvashatsz.

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!