HR LECKE 7. – Munkát vállalhat, de nem szavazhat

2022. 02. 15.

2 perc olvasási idő

Igen, van egy időszak a gyermek életében, amikor már munkába állhat, de még nem illeti meg a szavazati jog. A Munka Törvénykönyve szerint a 16. életévét betöltött személy munkavállaló lehet, sőt aki megfelel bizonyos feltételeknek, ennél korábban is foglalkoztatható (iskolai szünetben, illetve gyámhatósági bejelentés alapján). A 16 éves fiatal 18 éves koráig korlátozottan cselekvőképes, ezért a munkaszerződés megkötéséhez, módosításához stb. törvényes képviselőjének (szülő) hozzájárulása szükséges.

A munkajog a 18. életévét be nem töltött kiskorút fiatal munkavállalónak tekinti, és számos korlátozást határoz meg a foglalkoztatásukban.

Nem rendelhető el számukra éjszakai munka vagy rendkívüli munkaidő, a napi munkaidejük legfeljebb 8 óra lehet, munkaidőkeretet csak korlátozottan lehet elrendelni, és a munkaközi szünet is hosszabb esetükben, illetve a minimális napi pihenőidő hossza is kedvezőbb, ahogy a heti pihenőnap és a heti pihenőidő sem osztható be számukra egyenlőtlenül. Ezen túlmenően évi 5 nap pótszabadságra is jogosultak, és a törvény a részükre megállapított esetleges kártérítés meghatározásához is külön rendelkezést tartalmaz.

A nagykorúság fokmérője tehát nem a munkavállalás, hanem a választói jogosultság, miközben a munka világában a kiskorúaktól is elvárás a „nagykorúság”.

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!